Investiți corespunzător în criptomonede


Planul de acțiune privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv și mai inovator Introducere FinTech — inovarea bazată pe tehnologie în domeniul serviciilor financiare — s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani și are un impact asupra modului în care sunt produse și livrate serviciile financiare.

FinTech 1 se află la intersecția dintre serviciile financiare și piața unică digitală. Sectorul financiar este cel mai mare utilizator de tehnologii digitale și reprezintă o forță motrice majoră în ceea ce privește transformarea digitală a economiei și a societății. Există sinergii importante între Investiți corespunzător în criptomonede Comisiei privind piața unică digitală 2Strategia de securitate cibernetică a UE 3Regulamentul eIDAS 4 și inițiativele privind serviciile financiare precum planul de acțiune privind serviciile financiare de consum 5 și evaluarea la jumătatea perioadei a uniunii piețelor de capital CMU 6.

Deși inovarea în domeniul financiar nu este ceva nou, investițiile în tehnologie și ritmul inovării au crescut considerabil.

ATENȚIE LA ENTITĂȚI NEAUTORIZATE!

Se introduc soluții FinTech care utilizează identificarea digitală, aplicațiile mobile, cloud computing-ul, analiza volumelor mari de date, inteligența artificială, tehnologia blockchain și tehnologia registrelor distribuite. Noile tehnologii schimbă sectorul financiar și modul în care consumatorii și întreprinderile accesează servicii, creând oportunități pentru ca soluțiile bazate pe FinTech să ofere un acces mai bun la finanțare și să îmbunătățească incluziunea financiară pentru cetățenii conectați la nivel digital.

Acestea plasează consumatorul pe poziția celui care conduce, sprijină eficiența operațională și sporesc și mai mult competitivitatea economiei UE. FinTech este importantă, de asemenea, pentru uniunea piețelor de capital. Aceasta poate contribui la aprofundarea și extinderea piețelor de capital ale UE prin integrarea digitalizării, cu scopul de a schimba modelele de afaceri prin soluții bazate pe investiți corespunzător în criptomonede, de exemplu în ceea ce privește gestionarea activelor, intermedierea în domeniul investițional și distribuția produselor 7.

FinTech prezintă, de asemenea, oportunități Crypto investing cum funcționează provocări în ceea ce privește conformitatea cu normele și supravegherea reglementară.

Aceasta poate facilita, raționaliza și automatiza conformitatea și raportarea și poate îmbunătăți supravegherea. Furnizorii de servicii pot oferi servicii de conformitate bazate pe FinTech entităților reglementate. Entitățile reglementate rămân însă responsabile pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin. De exemplu, entitățile care fac obiectul cerințelor de precauție privind clientela în temeiul regulamentului privind combaterea spălării de bani nu pot delega responsabilitatea pentru îndeplinirea acestor cerințe către furnizori externi de servicii.

FinTech prezintă, de asemenea, provocări, cum ar fi riscuri legate de spațiul cibernetic, aspecte privind protecția datelor, a consumatorilor și a investitorilor, precum și aspecte privind integritatea pieței.

Investitii in Criptomonede in 2021 pentru incepatori! Portofoliul Meu de Crypto!

Regulamentul general privind protecția datelor și directiva privind combaterea spălării banilor prevăd garanții fundamentale pentru protecția datelor cu caracter personal și a integrității sistemului financiar al UE împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. O piață financiară a UE bazată pe tehnologie necesită conformitate deplină cu aceste garanții fundamentale. Riscurile cibernetice subminează încrederea și reprezintă o amenințare la adresa stabilității sistemului financiar.

Încălcările de securitate periodice 8 evidențiază faptul că atacurile cibernetice sunt o sursă tot mai mare de îngrijorare.

 • Ar trebui să cumpărați criptomonede acum
 • Cum să investiți în Litecoin | 4 metode simple pentru a începe acum | CoinJournal
 • Cum să investești în cripto reddit
 • Investiți în Bitcoin este convenabil? Consilul e Ghid
 • Cum să începeți să investiți în criptomonede: un ghid pentru începători
 • Investitorii români au câștigat peste de milioane de dolari în Investitorii în criptomonede din întreaga lume au realizat anul trecut câștiguri totale de ,7 miliarde de dolari încu de miliarde de dolari mai mult decât încând nivelul a fost de 32,5 miliarde de dolari în

Astfel de atacuri ar trebui abordate într-o manieră decisivă pentru a preveni și a atenua eventualele consecințe negative pentru sectorul financiar și pentru clienții și consumatorii săi. Este de o importanță capitală ca sectorul financiar să devină mai rezilient din punct de vedere cibernetic, pentru a asigura că acesta este bine protejat, că serviciile financiare sunt realizate în mod eficace și fără probleme în întreaga UE și că încrederea consumatorilor și a pieței sunt păstrate.

Cadrele europene de reglementare și supraveghere ar trebui să le permită investiți corespunzător în criptomonede comerciale care își desfășoară activitatea pe piața unică a UE să beneficieze de pe urma inovării financiare și să le ofere clienților lor produsele cele mai adecvate și accesibile.

Astfel de cadre ar trebui, de asemenea, să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a investitorilor și să asigure totodată reziliența și integritatea sistemului financiar. Beneficiile inovării tehnologice au constituit deja punctul central al revizuirii Directivei privind serviciile de plată 9 și a directivei și regulamentului privind piețele instrumentelor financiare Inovarea tehnologică a condus la noi tipuri de active financiare, cum ar fi criptomonedele.

Astfel de criptomonede și tehnologia blockchain care stă la baza acestora sunt promițătoare pentru piețele și infrastructurile financiare.

El este mulțumit de regulile clare pe care le presupune reforma fiscală pentru a face față criptomonedelor, scrie presa austriacă.

Utilizarea lor prezintă, de asemenea, riscuri, fapt ilustrat de puternica volatilitate a criptomonedelor, de frauda și deficiențele și vulnerabilitățile operaționale în ceea ce privește schimburile de criptomonede. La nivelul UE s-au luat deja măsuri pentru a aborda unele riscuri specifice. Amenințarea și vulnerabilitatea monedelor virtuale și spălarea de bani și finanțarea terorismului au fost evaluate ca fiind semnificative spre foarte semnificative în raportul Comisiei referitor la evaluarea riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului În decembrielegiuitorii europeni au convenit să extindă domeniul de aplicare a Directivei privind combaterea spălării banilor 12 pentru a include schimburile de monede virtuale și furnizorii de portofele digitale.

Autoritățile europene de supraveghere AES au emis avertismente cu privire la mediul de piață speculativ pentru monedele virtuale și la alte riscuri asociate cu criptomonedele Toate avertismentele indică faptul că investiția în criptomonede prezintă un risc ridicat și că investitorii pot suporta pierderi substanțiale ca urmare a volatilității acestora, dar și din cauza lipsei de transparență și de integritate a pieței și a deficiențelor operaționale, precum și a vulnerabilităților în ceea ce privește serviciile de criptomonedă și locurile de tranzacționare.

investiți corespunzător în criptomonede

În cadrul inițiativei sale recente de revizuire a cadrului european de supraveghere 14Comisia a propus ca autoritățile europene de supraveghere să aibă în vedere în mod sistematic FinTech în toate activitățile lor. Regulamentul general privind protecția datelor RGPDcare va intra în vigoare în maieste, de asemenea, de o importanță crucială pentru utilizarea corectă a serviciilor financiare inovatoare bazate pe date 15la fel ca propunerea de regulament privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în UE 16care urmărește să asigure faptul că datele fără caracter personal pot circula liber pe piața unică.

În plus, recunoașterea transfrontalieră a mijloacelor electronice de identificare prevăzută în Regulamentul eIDAS va oferi garanții și va diminua riscurile prezentate de tehnologiile emergente, facilitând în același timp îndeplinirea cerințelor de precauție privind clientela pentru combaterea spălării banilor, precum și o autentificare solidă a părților într-un mediu digital.

Bitcoin Era ™ - Site-ul oficial 【ACTUALIZAT】

FinTech este un domeniu prioritar și la nivel internațional, de exemplu pentru G Comisia contribuie la discuțiile de politică din cadrul Consiliului pentru stabilitate financiară și al altor forumuri internaționale. Un număr tot mai mare de jurisdicții au elaborat cadre de reglementare și supraveghere pentru a răspunde anumitor forme de inovare FinTech.

În afara Europei, autoritățile de reglementare s-au concentrat în special pe instrumente și servicii de plată și pe forme alternative de finanțare, cum ar fi finanțarea participativă și creditarea de la persoană la persoană. Comisia își propune să răspundă apelurilor lansate atât de Parlamentul European 17cât și de Consiliul European 18 pentru un cadru de reglementare mai orientat spre viitor, care să cuprindă digitalizarea și să creeze un mediu în care produsele și soluțiile FinTech inovatoare să poată fi lansate rapid în întreaga UE pentru a beneficia de pe urma economiilor de scară ale pieței unice, fără a compromite stabilitatea financiară sau protecția consumatorilor și a investitorilor.

Pe baza concluziilor consultării publice 19 din perioada martie-iunie și luând în considerare inițiativele deja prezentate, Comisia consideră că necesitatea unei ample măsuri sau a unor reforme legislative sau de reglementare la nivelul UE în această etapă este limitată.

Astfel de exemple sunt Ledger sau Binance. Staking-ul nu trebuie confundat cu lending-ul împrumutarea. Par foarte apropiate, dar nu sunt deloc. Când vorbim de lending, chiar dacă ne depozităm și blocăm criptomonedele la compania respectivă, ele nu vor ajunge obligatoriu într-un contract smart și nu vor contribui la susținerea blockchain-ului și a ecosistemului.

Cu toate acestea, o serie de inițiative specifice care vizează acceptarea de către UE a digitalizării sectorului financiar sunt justificate. Luarea măsurilor necesare pentru ca modelele de afaceri inovatoare să dobândească o dimensiune europeană 1.

Bitcoin Era

Luarea măsurilor necesare pentru ca modelele de afaceri inovatoare să se dezvolte la o scară mai mare în întreaga UE prin intermediul unor cerințe clare și coerente de acordare a licențelor În sectorul financiar, societățile sunt autorizate și supravegheate pe baza activităților, serviciilor sau produselor lor, indiferent dacă acestea utilizează sau nu mijloace tradiționale sau inovatoare pentru a furniza serviciile respective.

În funcție de serviciile și produsele oferite, societățile pot fi autorizate și reglementate în temeiul legislației UE sau al legislației naționale, sau pot să nu facă obiectul niciunei reglementări specifice serviciilor financiare.

Cerințele de autorizare permit supravegherea eficace a furnizorilor de servicii pentru a asigura stabilitatea, integritatea și echitatea piețelor. Acestea asigură, de asemenea, protecția consumatorilor și a investitorilor.

investiți corespunzător în criptomonede

În același timp, condițiile uniforme de funcționare le permit societăților de servicii financiare din UE care sunt autorizate și supravegheate în mod corespunzător de statul lor membru investiți în republica comercială bitcoin origine să beneficieze de un pașaport european.

Pașaportul le oferă acestor societăți posibilitatea de a-și furniza serviciile în toate celelalte state membre, precum și de a se extinde pe întregul teritoriu al pieței unice a UE. Respondenții la consultarea privind FinTech au considerat că majoritatea modelelor de afaceri inovatoare ar putea funcționa în cadrul normelor actuale ale UE, având în vedere faptul că prin cadrul legislativ al UE se oferă posibilitatea aplicării principiului proporționalității în procesul de autorizare.

Cu toate acestea, autoritățile de supraveghere pot adopta abordări diferite în ceea ce privește identificarea cadrului legislativ aplicabil al UE și aplicarea principiului proporționalității atunci când acordă licențe pentru modele de afaceri inovatoare Autoritatea Bancară Europeană a identificat diferențele investiți corespunzător în criptomonede ceea ce privește regimurile de autorizare și înregistrare 21 ca fiind un domeniu care necesită o atenție sporită.

 • Investiți în cripto da sau nu
 • Reforma fiscală din Austria: cote de impozitare atractive pentru criptomonede
 • Investește în cripto 101
 • 9 metode prin care poți câștiga bani din criptomonede în
 • Cele mai frecvente 5 escrocherii cu criptomonede și cum să le evitați
 • Posted in ComportamentInvestitiiManagementul banilorOpinie on februarie 10, by Eusebiu Burcas0 comments Guest post de Radu Nechita Pentru cei mai nerăbdători, începem cu două precizări.

EIOPA a observat tendințe similare Noile servicii financiare nu sunt întotdeauna pe deplin conforme cu cadrul de reglementare existent al UE; acest lucru este valabil în ceea ce privește activitățile de finanțare participativă și de la persoană la persoană pentru întreprinderile nou-înființate și întreprinderile în curs de extindere.

Un număr mare investiți corespunzător în criptomonede respondenți la consultarea FinTech au evidențiat faptul că activitățile de finanțare participativă bazate pe investiții și pe împrumuturi sau pe multicreditare ar beneficia de pe urma unui cadru de reglementare al UE solid și proporțional.

Lipsa unui cadru UE comun împiedică, de asemenea, capacitatea furnizorilor de finanțare participativă de a se dezvolta în cadrul pieței unice, în special din cauza abordărilor divergente în materie de supraveghere și reglementare națională.

Cadrul UE propus în prezentul plan de acțiune va oferi o procedură europeană de pașaport cuprinzătoare pentru entitățile de pe piață care decid să funcționeze în calitate de furnizori europeni de servicii de finanțare participativă ECSP.

Acest cadru va oferi stimulente pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă pentru ca aceștia să investește criptomonede în Elveția dezvolte, asigurând, în același timp, protecție adecvată pentru investitori și pentru proprietarii de proiect.

Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a identifica cerințele divergente privind acordarea de licențe care afectează întreprinderile FinTech. Acțiunile ulterioare ar putea include: ·clarificarea cadrului legislativ investiți corespunzător în criptomonede UE aplicabil în ceea ce privește serviciile; ·evaluarea necesității unui cadru UE care să cuprindă noile modele de afaceri inovatoare; precum și ·furnizarea de orientări pentru autoritățile naționale de supraveghere în vederea asigurării unei mai mari convergențe între regimurile naționale de reglementare.

Deși astfel de vânzări de token pot constitui modalități noi și inovatoare de mobilizare a capitalului pentru întreprinderi, acestea pot prezenta, de asemenea, riscuri evidente pentru investitori. Investițiile speculative în criptomonede și tokenurile ICO expun investitorii la un risc de piață semnificativ, la fraudă și la riscuri legate de securitatea cibernetică, apărute de pe urma schimburilor și a furnizorilor de servicii care le permit investitorilor să achiziționeze, să dețină sau să comercializeze criptomonede și tokenuri.

În noiembrieAutoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe ESMA a emis două declarații 24 pentru a informa investitorii cu privire la eventualele riscuri reprezentate de anumite oferte inițiale de monede și pentru a le reaminti societăților implicate în astfel de oferte că aceste activități pot intra sub incidența legislației UE existente, în funcție de structura și caracteristicile precise ale acestora.

Autoritățile din UE și din întreaga lume evaluează ofertele inițiale de monede și reglementarea care poate fi aplicabilă acestora, iar China și Coreea de Sud le-au interzis. Creșterea rapidă a prețurilor și volatilitatea criptomonedelor din ultimele luni impun o mai bună înțelegere a riscurilor și a oportunităților asociate utilizării acestora, precum și o mai bună înțelegere a aplicabilității reglementării UE.

Cu toate acestea, criptomonedele și tokenurile pot, de asemenea, să eludeze reglementarea, precum și transparența, guvernanța și obiectivele de protecție a investitorilor urmărite de reglementare. În februarieîn urma unei cereri formulate de Comisia Europeană, cele trei autorități europene de supraveghere AES au publicat un avertisment comun pentru investitori și utilizatori cu privire la riscurile asociate achiziționării de criptomonede De asemenea, modificările aduse celei de a 4-a directive privind combaterea spălării banilor, cu privire la care Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord în decembrievor reduce anonimatul și vor spori trasabilitatea tranzacțiilor prin solicitarea ca schimburile de criptomonede și furnizorii de portofele digitale în Uniunea Europeană să realizeze identificarea clienților și să exercite diligența necesară due diligence.

Este necesară o evaluare a caracterului adecvat al cadrului actual de reglementare al UE în ceea ce privește ofertele inițiale de monede și criptomonedele într-un context general. Pe de o parte, obiectivul ar trebui să fie cel de a se asigura că întreprinderile, investitorii și consumatorii din UE pot beneficia de această inovație tehnică într-un cadru transparent și echitabil, pentru a face din Europa un actor principal în ceea ce privește dezvoltarea de noi modalități de finanțare rapidă a întreprinderilor în investiți corespunzător în criptomonede de dezvoltare.

Pe de altă parte, eventualele riscuri legate de stabilitatea financiară, integritatea pieței, protecția investitorilor și a consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal și cele legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului ar trebui abordate în mod corespunzător.

Întrucât criptomonedele sunt un fenomen mondial, coordonarea și coerența la nivel internațional, de exemplu în cadrul G20, al Consiliului pentru Stabilitate Financiară CSF și al organismelor internaționale de stabilire a standardelor financiare, vor fi esențiale.

Dacă sunteți în căutarea unor criptomonede subevaluate, trebuie să căutați corespunzător acel simbol potrivit. Aici veți afla câteva sfaturi utile pentru a vă ajuta să înțelegeți cum să alegeți cele mai bune criptomonede subevaluate pentru portofoliul dvs. Luați în considerare condițiile pieței Atunci când cumpără cripto-ul subevaluat, persoana trebuie să ia în considerare condiția mai largă a pieței. Nu puteți cumpăra moneda după ce o urmăriți timp de una sau două zile și veți vedea fluctuații în sus timp de câteva săptămâni sau luni.

Comisia va colabora cu autoritățile de supraveghere, cu autoritățile de reglementare, cu sectorul și societatea civilă, atât în cadrul UE, cât și cu partenerii la nivel internațional, pentru a stabili orice altă măsură adecvată.

Caseta 1 1. Împreună cu prezenta comunicare, Comisia prezintă o propunere pentru un regulament UE privind furnizorii de servicii de finanțare participativă bazată pe investiții și împrumuturi ECSP pentru întreprinderi.

investiți corespunzător în criptomonede

Scopul propunerii este de a asigura un cadru de reglementare adecvat și proporțional care să permită platformelor de finanțare participativă care doresc să desfășoare activități transfrontaliere să facă acest lucru utilizând o procedură de pașaport cuprinzătoare, sub supraveghere unificată.

Comisia invită autoritățile europene de supraveghere ca, până în primul trimestru al anuluisă realizeze o trecere în revistă a actualelor abordări de autorizare și de acordare a licențelor pentru modele de afaceri inovatoare FinTech.

În special, acestea ar trebui să analizeze modul în care sunt aplicate de către autoritățile naționale proporționalitatea și flexibilitatea în legislația din domeniul serviciilor financiare.

investiți corespunzător în criptomonede

După caz, autoritățile europene de supraveghere ar trebui să emită orientări privind abordările și procedurile sau să îi prezinte Comisiei recomandări cu privire la necesitatea de a se adapta legislația UE din domeniul serviciilor financiare.

În decursul anuluiComisia va monitoriza în continuare evoluțiile în materie de criptomonede și oferte inițiale de monede împreună cu autoritățile europene de supraveghere, Banca Centrală Europeană și Comitetul pentru servicii financiare, precum și cu alte organisme internaționale de stabilire a standardelor Pe baza evaluării riscurilor, a oportunităților și a caracterului adecvat al cadrului de reglementare aplicabil, Comisia va evalua dacă sunt sau nu necesare acțiuni de reglementare la nivelul UE.

Creșterea concurenței și a cooperării dintre actorii de pe piață prin intermediul unor standarde comune și al unor soluții interoperabile Producerea și furnizarea de servicii financiare necesită cooperare și interacțiune între diferiții operatori din lanțul valoric. O piață FinTech la nivelul întregii UE nu își va atinge potențialul maxim fără elaborarea unor standarde deschise, care să sporească interoperabilitatea și concurența și să simplifice schimbul de informații și accesul la date între actorii de pe piață.

Există diferite moduri de punere în aplicare a interoperabilității. Societățile sau furnizorii de tehnologie pot dezvolta interfețe ad hoc, la care alte părți trebuie să se adapteze. O altă abordare constă în ajungerea la un consens cu privire la standardele de interoperabilitate pentru întreaga piață, reducându-se astfel eforturile necesare din partea furnizorilor de servicii pentru efectuarea schimbului de date folosind platforme diferite.

Procesele de standardizare ar trebui să se bazeze pe principiile deschiderii, transparenței și consensului, în conformitate cu Regulamentul UE nr. Pentru ca standardele să fie favorabile concurenței, ar trebui ca participarea să nu fie restricționată, iar procedura de adoptare a standardului ar trebui să fie transparentă, permițându-le părților interesate să se informeze efectiv cu privire la activitatea de standardizare. Accesul efectiv la standard ar trebui să fie acordat în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii.

Majoritatea respondenților la consultarea FinTech au subliniat că este prioritar să se elaboreze standarde, să se promoveze adoptarea acestora și să investiți în cripto sau plătiți datoria asigure interoperabilitatea între sisteme. Abordarea preferată va fi condusă de către actorii din sector și investiți corespunzător în criptomonede pe piață, elaborându-se standarde la nivel mondial, în loc de standarde locale sau regionale.

 1. Ce este Stakingul sau punerea la Stake?
 2. Declarația CEO-ului Moderna, care a afirmat că vaccinurile actuale sunt mai puțin eficiente pentru noua variantă Omicron și va dura câteva luni până când vor fi adaptate, a generat o scădere a bursei americane, pe contractele de tip futures.
 3. Adăugată pe site de Camila Marino pe 4 maietichetat ca BitcoinCriptomoedasLinkedIn As criptomoedas sunt la modă și pentru mulți este simbolul unei noi revoluții financiare.
 4. Cele mai bune schimburi de criptomonede TOP 7 opțiuni enumerate
 5. Investind eth eur kraken
 6. Recenzii Ripple - Curs în Timp Real, Evolutie, Predicții📈
 7. Ghidul începătorului absolut pentru investiții în criptomonede - lebecdelornithorynque.fr
 8. Investește criptomonede în 2021

Directiva revizuită privind serviciile de plată, în vigoare din ianuarieconstituie un test interesant: băncile sunt obligate să investiți corespunzător în criptomonede canale de comunicare adecvate pentru ca societățile FinTech să își ofere serviciile pe baza accesului la conturile de plăți. Dezvoltarea unor interfețe standardizate de programare a aplicațiilor ar crea condiții de concurență echitabile pentru a permite apariția de servicii noi și îmbunătățite într-un mediu cu adevărat deschis, menținând, în același timp, standarde ridicate în ceea ce privește investiți corespunzător în criptomonede datelor cu caracter personal și protecția consumatorilor.

Caseta 2 1. Comisia va contribui la dezvoltarea unor abordări mai coordonate în ceea ce privește standardele pentru FinTech până în al patrulea trimestru al anuluiprin colaborarea și conlucrarea cu organisme importante de stabilire a standardelor, cum ar fi Comitetul European de Standardizare CEN și Organizația Internațională de Standardizare, inclusiv în domeniul blockchain. Comisia încurajează și va sprijini eforturile comune ale actorilor de pe piață în vederea elaborării, până la mijlocul anuluia unor interfețe standardizate de programare a aplicațiilor, care sunt în conformitate cu Directiva privind serviciile de plată și cu Regulamentul general privind protecția datelor, ca bază pentru un ecosistem european bancar deschis care acoperă conturile de plată și alte tipuri de conturi.

Facilitarea apariției unor modele de afaceri inovatoare în întreaga UE prin investiți corespunzător în criptomonede facilitatorilor de inovare Societățile inovatoare aduc noi produse pe piață sau pun la dispoziție modalități de a oferi servicii de renume sub forme inovatoare sau la prețuri mai competitive.

Inovatorii trebuie să fie în măsură să își extindă serviciile pentru a cuprinde un număr cât mai mare de utilizatori, mobilizând economiile de scară.

Pentru a beneficia pe deplin de piața unică, inovatorii ar trebui să poată utiliza un pașaport european. Pentru aceasta este necesar să se respecte cerințe de reglementare care pot fi greu de îndeplinit. Acest investi ethereum 2022 este valabil, în special, pentru întreprinderile nou-înființate și pentru cele care utilizează tehnologii sau modele inovatoare care pot fi diferite de practicile standard în vigoare la momentul adoptării normelor.

Abordările și tehnologiile inovatoare pun, de asemenea, probleme autorităților de supraveghere financiară atunci când acestea iau decizia de a autoriza sau nu o întreprindere sau o activitate și când stabilesc modul în care să își îndeplinească obligațiile de supraveghere.

Recomandă-ne prietenilor tăi

Răspunsurile la consultarea publică organizată de Comisie sugerează că există o dorință puternică în rândul autorităților de supraveghere de a înțelege mai bine tendințele recente în materie de FinTech și de a consolida legăturile cu întreprinderile și cu alți furnizori de tehnologie.

Acest lucru le permite unor astfel de întreprinderi să obțină un acces mai rapid pe piață și să înțeleagă mai bine normele și așteptările în materie de supraveghere. Facilitatorii pot, de asemenea, să ofere îndrumare instituțiilor financiare stabilite.

Din perspectiva autorităților de supraveghere, astfel de abordări constituie o sursă importantă investiți în bitcoin cash informații, ajutându-le să dobândească o mai bună înțelegere a modelelor de afaceri inovatoare și a evoluțiilor pieței într-un stadiu incipient. Spațiile de testare în materie de reglementare duc mai departe ideea centrelor de inovare, prin crearea unui mediu în care supravegherea este adaptată pentru întreprinderile sau serviciile inovatoare.

Autoritățile naționale competente trebuie să aplice legislația UE relevantă în domeniul serviciilor financiare.

investiți corespunzător în criptomonede

Cu toate acestea, normele în materie includ o marjă de apreciere în investiți corespunzător în criptomonede ce privește aplicarea principiilor proporționalității și flexibilității care sunt integrate în aceste norme.